powrót do strony głównej
Korespondencje oraz zamówienia
prosimy kierować na adres:
OFERTA DLA SZKÓŁ po@semiconductors.com.pl
Witamy Państwa w dziale przygotowanym specjalnie dla szkół.
Nasza oferta szkolna obejmuje towar wyselekcjonowany - optymalny ze wzglêdu na stosunek jakości do ceny.   Warunki zakupu towaru.
   
Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć towar nie występujący w powyższej ofercie. Realizujemy wszelkie zamówienia związane z elektroniką, pomiarami elektrycznymi i wyposażeniem pracowni. Dla Pañstwa wygody, klientów związanych ze szkolnictwem obsługuje w naszej firmie doradca dostępny pod adresem mailowym:    po@semiconductors.com.pl    (dla ułatwienia kontaktu prosimy podać swój numer telefonu).
 
stronicowanie